Bjelland, varmesentral

Oppdragsgiver: Bjelland AS
Ferdigstillelse: 2016
Sted: Riska