Vi har lang erfaring som betongentreprenør for eneboliger og rekkehus. Her har vi gode og sikre detaljer og det er ingenting som stopper oss. Uansett utfordring, vi finner den beste løsningen.

Vi utfører; Kjellervegger, uisolert og kjerneisolert, ringmurer, gulv, støttemurer, trapper utvendig og innvendig, dekker etc.
Vi forskaler etter ønske; Malthus kassetter, lemmer, eller bordforskalt, alt etter kundens behov.

Se referanser fra eneboliger og rekkehus her.