Vi tilbyr utførelse av betongarbeid på anlegg; kulverter, støttemurer, rundkjøring/ midtrabatt, broer, vannkummer, fundament og mye annet. Innenfor anlegg er det veldig varierte oppdrag, men vi står klar for utfordringen.

Dette er ofte i forbindelse med veiprosjekt eller opparbeidelse av infrastruktur på nye boligfelt. Ofte utfører vi denne type jobb for graveentreprenører, men også direkte for kunde.

Vårt mål er en smidig prosess i tett samarbeid med graveentreprenør for at sluttkunde skal få et bra produkt til avtalt tid.

Se referanser fra anlegg her.