Sviland, rekkehus

Oppdragsgiver: KleppHus
Ferdigstillelse: 2013
Sted: Sviland
Type arbeid: Ringmur, kjellervegger og gulv inkl. radonduk.