Sørbøhagane, rekkehus

Oppdragsgiver: Jærbygg
Ferdigstillelse: 2015
Sted: Sandnes
Type arbeid: Betongentreprenør for 27 rekkehus.