Sørbøhagane, parkeringsanlegg

Oppdragsgiver: Jærbygg
Ferdigstillelse: 2015
Sted: Sandnes
Type arbeid: Betongentreprenør for parkeringsanlegg med spennarmert dekke.