Øster Hus Entreprenør AS ble etablert 1. september 2013 og drives av Oddvar Vatne og Kjetil Haga. Vår viktigste ressurs er våre medarbeidere og vårt viktigste fokus er derfor å skape en forutsigbar og trygg arbeidsplass for våre ansatte. Vi er i dag 32 fast ansatte, 6 på kontoret og 26 ute. I 2017 omsatte vi for 75 millioner og for 2018 har vi budsjettert med en omsetning på 130 millioner.

Vårt mål er å hele tiden bli bedre!.

Sammen med våre dyktige medarbeidere har Øster Hus Entreprenør utviklet seg til å bli en solid aktør i bransjen. Vi utfører alt i fra små betongoppdrag til totalentrepriser på større bygg. I betongproduksjonen har vi valgt å kjøpe inn alt utstyr vi trenger fortløpende. I vår utstyrspark har vi i dag tre kraner, systemforskaling til vegger og dekker, og alt innen tradisjonell forskaling og kassetter.

Grunnet konkurransedyktige priser og god service har vi opparbeidet oss mange gode kunder. Vi gir oss ikke før kunden er fornøyd og vi ønsker alltid å bidra til riktig valg av gode løsninger i prosjekteringsfasen slik at vi utfører jobben riktig første gang. Kunden skal føle seg trygg når vi er med på laget. Vi jobber blant annet for: Øster Hus, Block Watne, Kruse Smith Eiendom, Favoritthus, Faber Bygg, Gann Tre, Stangeland Maskin, Nordbø Maskin, Grunnservice, Bjelland, Risa, diverse utbyggingsselskap, Johnsen og Jensen, Vinkel Bygg, Trio hus, Masiv Bygg, Front Bygg, Sandnes kommune, Stavanger kommune, Vegvesenet og flere privat kunder.
Ingen kunder er for små og ingen kunder er for store.

På våre prosjekt står HMS høyt i fokus. Vårt mål er at alle ansatte og våre samarbeidspartnere på byggeplass skal reise hjem i samme gode stand som når de kom på jobb. Vi har derfor utviklet trygge rutiner som skal sikre at alt vi gjør skal foregå på en trygg og sikker måte.
Som et kvalitetsstempel er vi også medlem i startbank og innehar sentral godkjenning innenfor våre ansvarsområder.