Harestadvika, 2- og 4-mannsboliger

Oppdragsgiver: Jærbygg
Ferdigstillelse: 2014
Sted: Randaberg
Type arbeid: Ringmur, gulv inkl. radonduk og glattet bodgulv.