Grødem Allé, rekkehus

Oppdragsgiver: KleppHus
Ferdigstillelse: 2015
Sted: Randaberg
Type arbeid: Ringmurer og gulv med radonduk.