Eivindsholen, parkeringsanlegg

Oppdragsgiver: Eivindsholen Utbyggingselskap
Ferdigstillelse: 2014
Sted: Bryne

Type arbeid: Fundamentering, systemforskalte vegger, søyler og dekke.
Her er vi totalentreprenør.