Buggeland, rekkehus

Oppdragsgiver: Block Watne
Ferdigstillelse: 2015
Sted: Buggeland
Type arbeid: Betongentreprenør for 28 rekkehus.