Buggeland, leiligheter

Oppdragsgiver: Block Watne
Ferdigstillelse: 2015
Sted: Buggeland
Type arbeid: Betongentreprenør for liten boligblokk med 12 enheter og underliggende parkeringskjeller.