Åsveien, variert bebyggelse

Oppdragsgiver: Øster Hus
Ferdigstillelse: 2015
Sted: Sandnes
Type arbeid: Betongentreprenør.