Åsveien, utvendige støttemurer

Oppdragsgiver: Risa
Ferdigstillelse: 2015
Sted: Hana, Sandnes
Type arbeid: Utvendige støttemurer