Åsveien, to parkeringsanlegg

Oppdragsgiver: Risa
Ferdigstillelse: 2015
Sted: Sandnes
Type arbeid: Dekke, bakvegger, sidevegger og glattet bodgulv.