Nore Sunde, parkeringskjeller

Oppdragsgiver: Øster Hus
Ferdigstillelse: 2018
Sted: Nore Sunde, Stavanger

Her er vi totalentreprenør.