Kolnesgården, leiligheter

Oppdragsgiver: Faber Bygg
Type arbeid: P-kjeller, næring i 1. etasje, leiligheter i 2. og 3. etasje
Ferdigstillelse: 2018
Sted: Sola