Søreng, trapp og støttemur

Oppdragsgiver: Øster Hus Gruppen
Betongarbeid
Ferdigstillelse: 2020
Sted: Ganddal