Grødem Allé, parkeringskjeller

Oppdragsgiver: Grødem Allé Utbyggingsselskap AS
Ferdigstillelse: 2017
Sted: Grødem Allé, Randaberg

Her er vi totalentreprenør.